Phân cấp Thẩm quyền nâng lương trước thời hạn theo Công văn số 6670/BNV-TL

Phân cấp Thẩm quyền nâng lương trước thời hạn theo Công văn số 6670/BNV-TL
Thẩm quyền nâng lương trước thời hạn

Nhằm đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước theo loại ngành, lĩnh vực. Cùng theo tinh thần của Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020. Ngày 18-12 vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6670/BNV-TL. Công văn quy định thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Hình ảnh Bộ Nội vụ
Hình ảnh Bộ Nội vụ

Nội dung quy định về thẩm quyền

Bộ Nội vụ Phân cấp thẩm quyền cho các Bộ; ngành; địa phương thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn. Đối tượng là các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Cụ thể như sau:

Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các cơ quan trên căn cứ thẩm quyền để xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn thuộc đối tượng mình quản lý. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch; chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp. Điều kiện để cán bộ công chức nêu trên được tăng lương trước hạn bao gồm 1 trong 2 điều kiện:

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

– Có thông báo nghỉ hưu.

Theo đó, phạm vi quản lý của Bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia để tăng lương trước hạn cụ thể như sau:

Với viên chức: viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I;

Với công chức: có quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Bộ nội vụ quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền theo quy định để xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý. Cán bộ, công chức trên phải đạt một trong 2 điều kiện sau:

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

– Có thông báo nghỉ hưu.

Phạm vi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương quản lý gồm: 

– Với viên chức: quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

– Với công chức: có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Đối với các trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý và các trường hợp làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, của tổ chức chính trị – xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Kết luận:

Nhìn chung, Những quy định trên yêu cầu Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp thuộc phạm vi quản lý. Đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn gồm có: thứ nhất, cán bộ, công chức xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Đối tượng này được tăng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Một đối tượng được tăng lương trước hạn nữa là cán bộ, công chức; viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch; chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp. Nhóm đối tượng này phải đi kèm điều kiện có thông báo nghỉ hưu.

Trích dẫn: baotintuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *