Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được chuyển đổi đất trồng lúa

Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được chuyển đổi đất trồng lúa
Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Đối với tỉnh Long An

Theo Quyết định số 1771/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 21,80 ha sang đất phi nông nghiệp. UBND tỉnh Long An xây dựng phù hợp với quy hoạch và quyết định mục đích; kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trong việc thẩm định; đảm bảo tính chính xác số liệu.

Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Long An, Hải Dương và Thái Nguyên được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo UBND tỉnh Long An; chỉ đạo, thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Quản lý, sử dụng đất trồng lúa chặt chẽ, minh bạch

Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi; giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất canh tác lúa tại Long An.

Đối với tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 13,32 ha đất canh tác lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi; hướng dẫn việc thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất canh tác lúa nêu trên.

Đối với tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,74 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi; hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nên trên theo đúng quy định.

Trước đó Quốc hội quyết định giảm 52.000 ha đất lúa

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hiện nay, tình trạng hạn hán; xâm nhập mặn xuất hiện với tần suất ngày càng tăng tại các vùng ven biển miền Trung; đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến một số diện tích không còn phù hợp với điều kiện canh tác sản xuất lúa.

Và diện tích đất lúa còn lại đã được tính toán trên cơ sở khoa học để bảo đảm an ninh lương thực với tầm nhìn dài hạn.

Dự kiến có 400 nghìn ha đất trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm như: ngô; lạc; đậu tương, rau, hoa… khi cần thiết diện tích này có thể quay lại trồng lúa được.

Với giải trình này, Quốc hội đã đồng ý giảm hơn 52h đất trồng lúa, từ 3.812.000 ha xuống còn 3.760.000 ha./.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *