Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được ngành BHXH quản lý chặt chẽ

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được ngành BHXH quản lý chặt chẽ
Bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký ở Trung tâm dịch vụ việc làm

Nhà nước ta luôn có chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLD) khi mất việc, cụ thể trong hệ thống Pháp luật đã có những chế định về Bảo hiểm thất nghiệp (BH Thất nghiệp). Đặc biêt, khi nhu cầu tìm việc càng tăng cao thì cùng kéo theo với đó là tỷ lệ nghiệp cũng tỷ lệ thuận theo đó. Nhất là trong năm 2020, Khi dịch Bệnh COVID đang ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nước nhà. Đây là lúc Quỹ BH Thất nghiệp thực hiện vai trò của mình tốt nhất.

Cụ thể, theo quy định của Luật Việc làm 2013 (Khoản 3, điều 37), quỹ BH thất nghiệp được sử dụng vào các mục đích sau: Chi trả trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề với mục đích duy trì việc làm; hỗ trợ việc học nghề; hỗ trợ giới thiệu,tư vấn về việc làm; thực hiện đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người đang có trợ cấp thất nghiệp; chi phí cho việc quản lý BHTN thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); thực hiện đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng nguồn Quỹ.
NLD điền thông tin để nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm
NLD điền thông tin để nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm

Số liệu về người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong những năm đầu thực hiện chính sách về BH thất nghiệp, số đối tượng hưởng trợ cấp này còn tương đối thấp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ngắn; số chi chế độ BH này so với số thu của nó chỉ khoảng dưới 30%. Tuy nhiên, tỷ lệ này bắt đầu gia tăng trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2015 là 52% trở lên ; năm 2019 tỷ lệ này là 70%. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, số lao động mất việc làm tăng cao và quỹ BH thất nghiệp cũng theo đó tăng cao… Tỷ lệ hưởng tăng lên đến 90% so với số thu.

Cụ thể, trong 10 tháng của năm 2020, cả nước đã có 881.895 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lượng tăng 85.635 người so với cùng kỳ năm 2019. Số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp là 869.158 người; số người được hỗ trợ học nghề là 12.737 người. Đặc biệt, số chi trợ cấp BH thất nghiệp trong 10 tháng cũng tăng lên cao. Cụ thể là 12.988 tỷ đồng, tăng 7.264 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019 (tương đương 126,90%); số chi hỗ trợ học nghề trên 33 tỷ đồng.

Rất đông NLD tại trung tâm dịch vụ việc làm
Rất đông NLD tại trung tâm dịch vụ việc làm

Vấn đề quản lý quỹ BH thất nghiệp

Quản lý theo quy định của Pháp luật

Điều 59 Luật Việc làm đã nêu rõ, Quỹ BH thất nghiệp được hạch toán độc lập. Tổ chức BHXH thực hiện việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ; Phải minh bạch và đảm bảo an toàn trong hoạt động đầu tư từ quỹ BH này; đầu tư từ Quỹ cũng phải hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết. Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước (NSNN); việc quản lý, sử dụng quỹ; tổ chức thực hiện BH này.

Đồng thời, Chính phủ cũng ra Nghị định số 01/2016/NĐ-CP và đến Nghị định số 89/2020/NĐ-CP. Đây là những quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cũng quy định cụ thể chức năng  tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam còn có chức năng tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…

BHXH Việt Nam thực hiện quy định của Pháp luật về Quản Lý Quỹ BH thất nghiệp

Hình ảnh logo BHXH VIệt Nam
Hình ảnh logo BHXH VIệt Nam

Thi hành theo quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam tổ chức thu Bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, tổ chức, người NLĐ và người SDLD; chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, đóng BHYT cho người được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, trong đó có quỹ BH thất nghiệp theo nguyên tắc tập trung thống nhất, công khai, minh bạch, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; tổ chức hạch toán các quỹ thành phần theo quy định của pháp luật… Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BH về thất nghiệp.

Đánh giá về quản lý và sử dụng Quỹ BH

Theo số liệu thu được từ đánh giá tại Báo cáo thẩm tra việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BH thất nghiệp hàng năm của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, số phát sinh tăng quỹ trong các năm đều tăng lên. Cụ thể, năm 2017, kết dư Quỹ BH này là 67.320 tỷ đồng, tăng 9.038 tỷ đồng so với năm 2016; năm 2018 là 79.073 tỷ đồng; năm 2019 là 84.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, quỹ BH thất nghiệp vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn.

Cũng theo đánh giá, chính sách pháp luật đã có nhiều lần điều chỉnh để mở rộng đối tượng tham gia BH thất nghiệp; tăng mức đóng BH này thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng…  Công tác quản lý thu BH luôn được ngành BHXH thực hiện chặt chẽ.

Cụ thể, đã phát hiện nhiều trường hợp trốn đóng; đóng chưa đúng tiền lương để đề nghị truy thu đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đồng thời, BHXH cũng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Qua đó, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người thất nghiệp được chi trả kịp thời, đầy đủ; công tác quản lý chi cũng luôn được giám sát chặt chẽ, chi đúng đối tượng; hạn chế nhiều trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ … Điều này giúp cho quỹ BH thất nghiệp là “điểm tựa” quan trọng của người lao động; giúp ổn định cuộc sống trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Trích dẫn: baotintuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *