Đã cao tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

Đã cao tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?
Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Có nhiều người thắc mắc như bạn đọc sau: “Tôi là người làm công việc tự do, năm nay 58 tuổi. Nếu giờ tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện thì có được không? Nếu tham gia thì đến khi nào mới được hưởng lương hưu?” . Hiện nay, khi đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được hưởng lương hưu khi đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Vậy, người lao động tự do đã lớn tuổi có được đóng BHXH tự nguyện không? Nếu được đóng thì khi nào được hưởng chế độ hưu trí? Dưới đây sẽ là một gợi ý nhỏ cho thắc mắc đó.

Người dân tìm hiểu về chế độ BHXH tự nguyện
Người dân tìm hiểu về chế độ BHXH tự nguyện

Quy định về tuổi được tham gia đóng BHXH tự nguyện

Theo quy định của Luật BHXH 2014 thì đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Hơn nữa theo quy định của pháp luật, họ phải không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối tượng tham giá đóng BHXH bắt buộc là NLD là công dân Việt Nam, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động (HDLD): không xác định thời hạn; xác định thời hạn;  từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng với công việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định, bao gồm HDLD cho người dưới 15 tuổi được ký giữa người sử dụng lao động (NSDLD) với người đại diện theo pháp luật của người đó theo quy định của pháp luật về lao động; 

– Người làm việc theo HDLD thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm trong tổ chức cơ yếu khác;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật của công an nhân dân;…

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và của công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định của pháp luật;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã có hưởng lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, trường hợp của bạn đọc đang làm tự do, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Mức đóng BHXH

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng. Mức thu nhập hằng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Tuy nhiên, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).

Người dân được hướng dẫn làm hồ sơ đóng BHXH tự nguyện
Người dân được hướng dẫn làm hồ sơ đóng BHXH tự nguyện

Điều kiện hưởng lương hưu

NLD được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điều 73 Luật BHXH.  Đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi; có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trong trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Lưu ý, từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019. .

Như vậy, trường hợp của bạn đọc thắc mắc, bạn sẽ được hưởng lương hưu khi bạn đủ tuổi theo quy định của pháp luật và phải đóng đủ 20 năm BHXH.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện và hưởng lương hưu

Người dân nên biết về chế độ BHXH tự nguyện
Người dân nên biết về chế độ BHXH tự nguyện

Phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Theo đó, NLD được linh hoạt chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

– Phương thứ đóng hàng tháng;

– Phương thức 3 tháng một lần;

– Phương thức 6 tháng một lần;

– Phương thức 12 tháng một lần;

– Phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định thì phải đóng một lần cho những năm còn thiếu. Nhưng với thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, trường hợp của bạn đọc năm nay 58 tuổi. Vì vậy, ông nên tham gia ngay BHXH tự nguyện liên tục cho đến khi đủ 10 năm đóng BHXH. Sau đó, khi đủ tuổi về hưu, sẽ được đóng tiếp một lần cho 10 năm còn thiếu. Thời gian được hưởng lương hưu ngay tháng liền kề tháng đóng đủ 20 năm tham gia BHXH.

Trích dẫn: baotintuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *