Hà Nội mua lại biệt thự cổ để bảo tồn

Hà Nội mua lại biệt thự cổ để bảo tồn
bảo tồn, tôn tạo các biệt thự có giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc

Nhằm bảo tồn và tôn tạo các biệt thự cổ có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc; UBND Thành phố Hà Nội sẽ triển khai xây dựng cơ chế thí điểm mua lại biệt thự.

Lập hồ sơ để bảo tồn

UBND Tp Hà Nội mới đây đã trả lời cử tri; trước đề nghị có phương án trùng tu; bảo tồn kịp thời các khu nhà cổ, tập thể cũ…tránh xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân. Theo lãnh đạo Thành phố; Sở Xây dựng đã báo cáo Thành phố để trình HĐND Thành phố ban hành 05 Nghị quyết liên quan đến việc quản lý nhà cổ; phố cổ; biệt thự cũ, các công trình xây dựng trước năm 1954 để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Các công trình như: Chung cư cũ, nhà cổ, biệt thự cũ, nhà cũ xuống cấp…xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thủ đô; sẽ được cải tạo, phục hồi và xây dựng lại.

Cũng theo UBND Thành phố Hà Nội, thời gian tới Sở Xây dựng tiếp tục rà soá; phân loại, khảo sát; thiết lập các danh mục biệt thự thay thế danh mục biệt thự cũ. Trình UBND TP thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013.

Đồng thời, thiết lập hồ sơ 3D về quản lý nhà biệt thự làm cơ sở để quản lý, bảo tồn, tôn tạo nhà biệt thự.

Tiếp tục tổ chức khảo sát, rà soát đánh giá toàn bộ các biệt thự về chất lượng công trình. Đề nghị UBND TP bố trí kinh phí thực hiện việc rà soát; kiểm định đánh giá chất lượng chất lượng công trình (đặc biệt là các biệt thự đã xuống cấp, biến dạng); bảo trì, cải tạo, chỉnh trang và lập hồ sơ quản lý, bảo tồn tôn tạo biệt thự thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội đưa ra giải pháp sẽ sớm xây dựng cơ chế thí điểm mua lại biệt thự, thực hiện việc giải phóng mặt bằng tái định cư các hộ dân để bảo tồn, tôn tạo các biệt thự có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, văn hóa, lịch sử
Hà Nội đưa ra giải pháp sẽ sớm xây dựng cơ chế thí điểm mua lại biệt thự, thực hiện việc giải phóng mặt bằng tái định cư các hộ dân để bảo tồn, tôn tạo các biệt thự có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, văn hóa, lịch sử

Thí điểm mua lại biệt thự cổ

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế khuyến khích; hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia thực hiện công tác cải tạo; trùng tu nhà biệt thự nhằm phát huy giá trị về vị trí, kiến trúc, nghệ thuật của các nhà biệt thự.

Ngoài ra, sớm xây dựng cơ chế thí điểm mua lại biệt thự. Thực hiện việc giải phóng mặt bằng tái định cư các hộ dân để bảo tồn; tôn tạo các biệt thự có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, văn hóa, lịch sử.
Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có ban hành kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội liên quan đến việc xây dựng danh mục các công trình nhà cổ; công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn. Theo đó, UBND Thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp tục là đơn vị tổ chức triển khai lập danh mục và xây dựng quy chế quản lý các công trình nhà cổ; công trình xây dựng có giá trị trước năm 1954 trên địa bàn.

Xem xét cải tạo các công trình

Giao Sở Xây dựng rà soát lại quá trình triển khai thực hiện; công tác lập và quản lý danh mục nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn; báo cáo khó khăn vướng mắc nếu có; Rà soát lập hồ sơ các công trình biệt thự có kiến trúc Pháp. Bảo tồn trên cơ sở đó lập danh mục và đề xuất Chương trình hợp tác với Đại sứ quán Pháp.

Đặc biệt, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu trong thời gian xây dựng danh mục; Sở Xây dựng, UBND các quận huyện tạm dừng xem xét cấp phép phá dỡ; cải tạo, sửa chữa các công trình biệt thự; các công trình nhà cổ; công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố./.

Nguồn: tienphong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *